bài tập toán lớp 5 trang 6

Điền: >; <; =

Đề bài

1. a) >; <; =

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 6

({4 over 7})………..1 ({3 over 3})…………1

({7 over 4})………..1 ({8 over 5})…………1

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó …………1

– Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó ……………1

– Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó …………1

2. a) >; < ?

(eqalign{ & {2 over 9}……{2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}}…..{4 over {19}} cr & {{15} over 8}…..{{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9}…..{{22} over 5} cr} )

Đang hot: viết tiếng việt trong photoscape | Bestshop

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó…………..(…………….) phân số kia.

Đang hot: soạn văn bài hồn trương ba da hàng thịt

3. >; < ?

(eqalign{ & {3 over 5}………..{4 over 7} cr & {9 over {11}}……….{9 over {13}} cr & {2 over 3}……….. {3 over 2} cr} )

4. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai ({1 over 4}) số bông hoa, tặng Hòa ({2 over 7}) số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Đáp án

1. a) >; <; =

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 6

(eqalign{ & {4 over 7} < 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{3 over 3} = 1 cr & {7 over 4} > 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over 5} > 1 cr} )

b)

Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

_ Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

_ Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1

_ Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

2. a) >; < ?

(eqalign{ & {2 over 9} < {2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}} > {4 over {19}} cr & {{15} over 8} > {{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9} < {{22} over 5} cr} )

Đang hot: viết tiếng việt trong photoscape | Bestshop

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó lớn hơn (bé hơn) phân số kia.

3. >; < ?

(eqalign{ & {3 over 5} > {4 over 7} cr & {9 over {11}} > {9 over {13}} cr & {2 over 3} < {3 over 2} cr} )

4.

Bài giải

MSC: 28. Quy đồng phân số ({1 over 4}) và ({2 over 7})

({1 over 4} = {{1 times 7} over {4 times 7}};{2 over 7} = {{2 times 4} over {7 times 4}} = {8 over {28}})

Vì ({7 over {28}} < {8 over {28}}) nên ({1 over 4} < {2 over 7})

Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Bài viết liên quan: đề thi toefl itp mới nhất | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*