bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2020

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng là biểu mẫu bản kiểm điểm Đảng viên nhận xét về việc thực hiện điều lệ Đảng của bản thân trong suốt một năm thực hiện công tác Đảng được chính đảng viên đó tổng kết lại. bản kiểm điểm đảng viên chấp hành cũng chính là cơ sở để Bí thư xem xét và có những định hướng cho quá trình hoạt động và hành vi của bạn năm sau. Dưới đây sẽ là mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021, các bạn hãy cùng tham khảo để biết được những điểm mới trong năm nay nhé!

XEM NHANH NỘI DUNG

Bạn đang xem: bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2020

Lưu ý khi viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Lưu ý khi viết một Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021 là sau khi đưa ra các nhận xét. Đánh giá một cách khách quan trung thực nhất trong bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, các Đảng viên sẽ phải tự nhận xét và xếp hạng bản thân đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra hay chưa. Đặc biệt khi làm bản kiểm điểm phải tuân theo nguyên tắc minh bạch rõ ràng trong khai báo về thông tin cá nhân, nơi đang sinh hoạt và công tác, chức vụ hiện giữ, thành tích đạt được và khuyết điểm cần khắc phục

Qua đó đưa ra những ý kiến đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên với đảng bộ, chi bộ để tạo điểu kiện phấn đấu tốt nhất trong thời gian tới. Căn cứ vào bản kiểm điểm này cấp trên của Đảng viên sẽ đánh giá kết quả, xếp loại cho đảng viên

Xem thêm: Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2021 trong Quân đội

Mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021 theo điều 30 của điều lệ Đảng

ĐẢNG BỘ………………..

CHI BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———- ……., ngày … tháng … năm 201…….

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ……………………………………………………………………………………..

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:

Xem thêm: giám đốc bệnh viện nhi trung ương giết vợ

Ngày sinh:

Quê quán:

Nơi cư trú hiện nay

Ngày vào đảng: … / … / 20… Chính thức ngày: … / … / 20…….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thuộc Đảng bộ:

Đơn vị công tác

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể)

Thực hiện Kế hoạch số …… -KH/CB, ngày …. tháng …. năm 20…… của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

– Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Chấp hành nghiêm túc các Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Xem thêm: thi tin học bằng b | Bestshop

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …. / …. / 20…..

Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:

  • Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản; vững vàng, không dao động trước khó khăn thử thách.
  • Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế và các quy định của Đảng, quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện học tập và viết bài thu hoạch đầy đủ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • Sống lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đai, có lối sống lành mạnh, thân thiện với bà con làng xóm
  • Luôn đấu tranh chống lại tự diễn biến tự chuyển hóa, chống lại những cái xấu trong cuộc sống

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:

  • Vẫn còn rụt rè nhút nhát khi phê bình những hành động xấu của bà con hàng xóm
  • Chưa thực sự năng nổ trong công tác Đảng

c./ Nguyên nhân

– Do khả năng, cũng như trình độ lý luận còn nhiều hạn chế; có những lúc làm việc tài liệu để chưa khoa học dẫn đến chưa có hiệu quả.

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

  • Cố gắng rèn luyện ý chí phấn đấu nêu cao tấm gương phê bình và tự phê bình, góp phần đẩy lùi những hành động xấu xí trong cuộc sống
  • Cố gắng thu xếp thời gian nhiều hơn cho các hoạt động của Đảng, lan truyền tư tưởng tốt đẹp của Đảng trong cuộc sống và công việc

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

  • Không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

  • Chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm (Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu kiểm tra đảng viên: Tại Đây

Bài viết đã đưa ra mẫu Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành 2021, hy vọng những thông tin này sẽ làm tư liệu cho các đảng viên tham khảo để có thể hoàn thành một bản kiểm điểm của riêng mình một cách ấn tượng. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến nội dung này, hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn nhé!

Xem thêm: Khung viền PowerPoint đẹp

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*