công nghệ 10 bài 7 | Tin Tức – Thủ Thuậtt

1.1.1. Keo đất

a. Khái niệm

Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới (1mu m), không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

b. Cấu tạo
 • Mỗi một hạt keo có một nhân
 • Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Bạn đang xem: công nghệ 10 bài 7

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của keo đất

Trong đó:

 • Nhân: nằm trong cùng của keo đất gồm các chất parafin
 • Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo
 • Lớp ion bất động: mang điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện
 • Lớp ion khuếch tán: mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, và trao đổi ion với dunq dịch đất

1.1.2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng đất giữ lại các chất dinh dưỡng, các phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

Xem thêm: Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200 và 133

Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

 1. [H+] > [OH-]: phản ứng chua
 2. [H+] = [OH-]: phản ứng trung tính
 3. [H+] < [OH-]: phản ứng kiềm

1.2.1. Phản ứng chua của đất

Căn cứ vào trạng thái của H+ và Al3+ trong đất 2 loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính
 • Là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên
 • Được biểu thị bằng pH (H20)
b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên.

1.2.2. Phản ứng kiềm của đất

 • Do đất chứa muối Na2CO3 và CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2 làm cho đất hóa kiềm
 • Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất
 • PTHH: Na2CO3 + 2H2O -> 2NaOH +H2O + CO2

1.3.1. Khái niệm

Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.

Đang hot: nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

 • Nước
 • Calxi
 • Lân

1.3.2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu tự nhiên:

Độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

Độ phì nhiêu được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện:

Đang hot: thuyết minh về cái kéo lớp 9

 • Giống tốt
 • Thời tiết thuận lợi
 • Chế độ chăm sóc tốt, hợp lý

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*