Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

a. Khái niệm hô hấp tế bào

 • Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.
 • Nơi diễn ra: ti thể.

Quá trình hô hấp ở thực vật

Quá trình hô hấp ở tế bào thực vật

Bạn đang xem: hô hấp tế bào

b. Bản chất của hô hấp tế bào

 • Phương trình tổng quát :

C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q (ATP + nhiệt)

Phương trình tổng quát quá trình hô hấp

 • Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.
 • Gồm 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

a. Đường phân

 • Đường phân: Là quá trình phân giải Glucozo đến axit piruvic
 • Nơi diễn ra: tế bào chất
 • Nguyên liệu: glucozo, 2ATP, 2NADH
 • Diễn biến:
  • Xem thêm: kể về người ấy sống mãi trong lòng tôi

   Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia.

  • Năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng.

  • Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa sử dụng 2ATP.

  • Glucôzơ (6C) → 2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)

   NADH: Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.

   Đang hot: khối chóp tam giác đều | Bestshop

   → Như vậy, kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP và 2 NADH .

Quá trình đường phân

b. Chu trình Crep

 • Nơi diễn ra: trong chất nền của ti thể.
 • Nguyên liệu: 2C3H4O3 bị oxy hóa thành 2 axetyl-coenzymA.
 • Diễn biến:
 • Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.
 • Kết quả: tạo 6CO2, 2ATP, 2 FADH2 và 8 NADH.

Chu trình Krebs

c. Chuỗi chuyền electron hô hấp

 • Diễn ra ở màng trong ti thể.
 • Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước.

Chuỗi chuyền điện tử electron

 • Kết quả: Một phân tử glucozo qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.

d. Tổng năng lượng hô hấp của tế bào

Tổng năng lượng hô hấp tế bào tạo ra

Xem thêm: hinh anh hoa ngay 20 10 | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*