hướng dẫn sử dụng excel trên điện thoại

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

11/20/2019

Bạn đang xem: hướng dẫn sử dụng excel trên điện thoại

Thông thường người dùng Excel đã quen sử dụng trên desktop, tuy nhiên nếu bạn không có desktop trong tay thì bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một vài tính năng để bạn có thể thao tác trên mobile.

 1. Tạo template excel trên điện thoại
 2. Chạm 2 lần để chỉnh sửa
 3. Tính năng trợ giúp trên điện thoại
 4. Tự động tính tổng giá trị
 5. Fill Handle: tự động điền giá trị
 6. Chuyển đổi giữa bàn phím Qwerty và Numeric
 7. Sort & Filter Data: Sắp xếp và lọc data
 8. Find & Replace: tìm kiếm và thay thế
 9. Xem thanh trạng thái
 10. Lưu workbook dưới định dạng PDF
 11. Phóng to và thu nhỏ
 12. Vẽ trên Excel
 13. Chèn hình ảnh vào Excel từ điện thoại
 14. Thêm ghi chú vào ô
 15. Gửi workbook qua Email
 16. Tạo liên kết
 17. Thay đổi cài đặt in
 18. Xem tất cả các hàm
 19. Đổi tên Worksheet
 20. Tạo biểu đồ (chart)
 21. Sử dụng tính năng Paste Special Option ?
 22. Sử dụng nút Undo Redo
 23. Áp dụng/thay đổi định dạng sô (Number Formatting)
 24. Tự động quét đến ô cuối cùng của data
 25. Ẩn/Hiện dòng hoặc cột

1. Tạo template excel trên điện thoại

1. Tạo template excel trên điện thoại

Giống như trên desktop, bạn có thể tạo các mẫu để theo dõi dữ liệu. Có hơn 10 mẫu mà bạn có thể sử dụng và mở chỉ bằng một cú chạm.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-show-numeric-keyboard.png

Và sau đó, bạn có thể lưu mẫu trong điện thoại, trong OneDrive hoặc gửi mẫu cho ai đó trong email.

2. Chạm 2 lần để chỉnh sửa

2. Chạm 2 lần để chỉnh sửa

Trong desktop, bạn cần nhấp đúp để chỉnh sửa một ô

Trong ứng dụng di động, bạn cần double-click vào ô cần nhập dữ liệu.

Khi bạn double-click vào một ô, bàn phím của bạn sẽ được kích hoạt. Bạn có thể nhập dữ liệu bằng cách nhập đơn giản hoặc bạn có thể nhập một hàm bằng cách nhập ký hiệu = =.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-show-qwerty-keyboard.png

Và một khi bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa một ô, hãy chạm vào nút OK (ü) ở phía trên bên phải của màn hình.

Nếu bạn muốn hủy chỉnh sửa, hãy chạm vào nút hủy (x).

3. Tính năng trợ giúp trên điện thoại

3. Tính năng trợ giúp trên điện thoại

Đây là tính năng thú vị trên ứng dụng Excel cho điện thoại. Khi bạn không biết một tính năng nào bất kì hãy chạm vào biểu tượng bóng đèn và Excel sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn,

Ở đây, chúng tôi ví dụ tính năng tô đậm chữ Bold

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-click-on-sort-and-filter.png

Gõ “Bold” vào thanh tìm kiếm

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-use-sorting-buttons.png

…apply Bold vào ô được chọn.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-select-find-in-the-home-tab.png

4. Tự động tính tổng giá trị

4. Tự động tính tổng giá trị

 • Trước hết, chọn ô tiếp theo từ ô cuối cùng nơi bạn có giá trị và nhấp vào nút thêm từ góc dưới bên phải của màn hình.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-enter-value-to-find.png

 • Sau đó chọn “Home” từ thanh ribbon và cuộn xuống “Auto Sum”.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-status-bar.png

 • Tiếp tục chọn SUM.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-click-on-more-to-open.png

Ô được chọn sẽ tự động có công thức của hàm SUM.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-click-export-to-save-as-pdf.png

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng các hàm Average, Count Numbers, Max, và Min

Tự động điền giá trị

5. Tự động điền giá trị

 • Trước tiên bạn cần chọn ô có chứa công thức và chọn chức năng fill handle [chức năng này sẽ tự động hiển thị trên màn hình khi bạn chọn ô].

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-click-on-pdf-to-save.png

 • Thao tác kéo thả để copy công thức.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-zoom-in-out-buttons.png

Chuyển đổi giữa bàn phím Qwerty và Numeric

6. Chuyển đổi giữa bàn phím Qwerty và Numeric

Bạn có thể chỉ cần chuyển đổi giữa bàn phím qwerty bình thường và bàn phím số bằng nút chuyển đổi.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-draw.png

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-add-photos-directlly-from-camera.png

7. Sắp xếp và lọc data

7. Sắp xếp và lọc data

Trong ứng dụng di động, bạn có một cách đơn giản để sắp xếp & lọc dữ liệu.

Tất cả những gì bạn cần làm là vào nút More (biểu tượng lll tại góc của giao diện)và cuộn xuống tùy chọn Sort & Filter Data.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-add-comment-to-a-cell.png

Chọn kiểu sắp xếp dữ liệu Ascending (tăng dần) hoặc descending (giảm dần)

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-a-cell-with-comment.png

…Chọn “Show Filter Buttons” để có thể thay đổi các bộ lọc

Xem thêm: màn hình máy tính nhấp nháy | Bestshop

8. Tìm kiếm và thay thế

Xem thêm: màn hình máy tính nhấp nháy | Bestshop

8. Tìm kiếm và thay thế

Để sử dụng tính năng “Find & Replace” bạn cần đi đến nút more à chọn “Home Tab” à chọn “Find”.

https://excelchamps.com/wp-content/uploads/2018/11/excel-mobile-app-android-ios-tips-send-a-copy-of-workbook.png

Lúc này thanh tìm kiếm sẽ xuất hiện ở đầu trang để bạn nhập dữ liệu cần tìm

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Để thay thế dữ liệu, bạn chọn biểu tượng hình răng cưa bên trái và chọn “Replace”.

9. Xem thanh trạng thái

9. Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái của Excel monile nằm ở đầu trang khi bạn chọn một vùng dữ liệu bất kì

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

10. Lưu workbook dưới định dạng PDF

10. Lưu workbook dưới định dạng PDF

 • Chọn more options (lll) nằm ở trên đầu giao diện màn hình.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

 • Chọn “Export” à “PDF”.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

 • Tiếp theo chọn định dạng trang giấy (ngang/dọc) và chọn khu vực muốn xuất thành file pdf
 • Cuối cùng, dặt tên file và chọn export

Excel lưu file pdf cùng vị trí lưu với file gốc.

11. Phóng to và thu nhỏ

11. Phóng to và thu nhỏ

Để sử dụng tính năng này, bạn đi đến nút more options (lll) à chọn tab view à cuộn xuống “Zoom In” and “Zoom Out”.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

12. Vẽ trên Excel

12. Vẽ trên Excel

Chọn “Draw tab” từ more options (lll) à chọn Start Inking

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

13. Chèn hình ảnh vào Excel từ điện thoại

13. Chèn hình ảnh vào Excel từ điện thoại

Nếu bạn muốn chụp hình sau đó chèn hình vừa chụp vào Excel hãy thao tác như sau:

Từ more options (lll) à “Insert Tab” và chọn camera

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Chèn hình ảnh vào Excel và định dạng chúng cũng tương tự như trên desktop.

14. Thêm ghi chú vào ô

14. Thêm ghi chú vào ô

Let’s say you need to review some data and need to send it further to someone.

The option to add comments can be helpful for you.

Chọn ô bạn cần chèn ghi chú. Từ “Review Tab” à Comment.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Các ô có ghi chú sẽ có tam giác màu đỏ thể hiện ở rìa góc phải của ô đó.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

15. Gửi workbook qua Email

15. Gửi workbook qua Email

Từ more options (lll) à chọn “Send the Copy”.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Chịn định dạng gửi và app sử dụng để gửi mail.

16. Tạo liên kết

16. Tạo liên kết

Trong Excel mobile bạn có thể tạo liên kết đến ô hoặc worksheet, thao tác như sau:

 • Từ “Insert Tab” à chọn “Link”.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

 • Điền đường link và từ hiển thị vào khung

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

 • click “Done”.

Để thêm một liên kết đến ô của một bảng tính khác, bạn cần nhập tên của bảng tính trước địa chỉ của ô

Xem thêm: cách ẩn thanh công cụ win 10

17. Thay đổi cài đặt in

Xem thêm: cách ẩn thanh công cụ win 10

17. Thay đổi cài đặt in

Từ more options (lll) à chọn “Print”.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Chọn “Air Print” nếu bạn đang dùng iPhone

Tiếp theo là thiết lập trang in.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Nhấn “Next” để in.

18. Xem tất cả các hàm

18. Xem tất cả các hàm

Tại “Formula Tab”, bạn có thể xem được tất cả các hàm

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

19. Đổi tên Worksheet

19. Đổi tên Worksheet

Trước khi đổi tên worksheet bạn cần kích hoạt tab worksheet

Chạm vào nút worksheet góc dưới bên trái giao diện

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

…chạm hai lần vào tên sheet để đổi tên

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

20. Tạo biểu đồ

20. Tạo biểu đồ

Tại “Insert Tab”, sẽ có các biểu đồ quen thuộc mà bạn đã thấy trên desktop.

Bạn hãy chọn vùng dữ liệu trước khi tạo biểu đồ.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

21. Sử dụng tính năng Paste Special Option

21. Sử dụng tính năng Paste Special Option

I really want to thanks Excel team to make “Paste Special” option available in the mobile app.

Trước tiên bạn cần copy cell, sau đó đi đến ô bạn muốn dán dữ liệu, nhẫn và giữ ô đến khi “Paste Special” hiện ra (bấm vào phím mũi tên để tìm Paste Special)

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Bạn có 4 cách để dán dữ liệu trong “Paste Special”…

 1. Format
 2. Formula
 3. Values
 4. Picture

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

22. Sử dụng nút Undo Redo

22. Sử dụng nút Undo Redo

Từ more options (lll) à chon ký hiệu như hình bên dưới

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

23. Áp dụng/thay đổi định dạng sô

23. Áp dụng/thay đổi định dạng sô

Trước tiên chọn ô hoặc vùng dữ liệu cần định dạng. Từ more options (lll) à “Home Tab”.

Chọn “Number Format”

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

24. Tự động quét đến ô cuối cùng của data

24. Tự động quét đến ô cuối cùng của data

Chọn ô đầu tiên của vùng dữ liệu and và chạm vào nút Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS) ở cuối giao diện.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

25. Ẩn/Hiện dòng hoặc cột

25. Ẩn/Hiện dòng hoặc cột

Ẩn dòng/cột bằng cách chọ chúng và nhấn Hide. Làm tương tự để hiện lại dòng/cột.

Top 25 thủ thuật sử dụng Excel trên điện thoại (Android & iOS)

From: Puneet Gogia Excel Champ

Xem thêm: laptop khởi đông không lên | Tin Tức – Thủ Thuậtt

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*