mẫu giấy tạm ứng tiền công trình

Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng

Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng là một giấy tờ cần thiết giúp các bên có thể đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình, mức tạm ứng trước giá trị hợp đồng sẽ do hai bên chủ động thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo và tải về Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng tại đây.

Bạn đang xem: mẫu giấy tạm ứng tiền công trình

  • Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho
  • Giấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xe
  • Mẫu giấy thay đổi phương thức đóng BHXH

1. Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng số 1

Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng

CÔNG TY…………………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng …. năm ……

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: ………….

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Đang hot: khổng tử dạy 7 điều vô ích

Mục đích tạm ứng: …………

Trân trọng.

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng số 2

CÔNG TY…………………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Công ty……………………

Theo hợp đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa công ty………..với quý công ty về vấn đề………….

Xem thêm: cách chèn đồng hồ đếm ngược vào powerpoint 2007

Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng chữa)

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!

Trân trọng cảm ơn

….….., ngày……tháng……năm

Đại diện công ty

3. Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ nội dung và chính xác thì mới được cơ quan cấp trên duyệt.

Bước 1: Phần kính gửi. Người đề nghị phải ghi tên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Thông thường là Tổng Giám đốc/Giám đốc của công ty.

Bước 2: Ghi thông tin cá nhân của người đề nghị. Ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ công việc trong doanh nghiệp, số điện thoại,…

Bước 3: Ghi rõ số tiền đề nghị tạm ứng. (ghi bằng số và bằng chữ)

Bước 4: Trình bày rõ lý do tạm ứng tiền.

Bước 5: Ghi rõ thời hạn thanh toán tạm ứng.

Bước 6: Cuối đơn là chữ ký của người đề nghị và bộ phận xét duyệt.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đang hot: trắc nghiệm bài 17 lịch sử 11

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*