nguồn gốc tự nhiên của ý thức

Nguồn gốc của ý thức? Ví dụ về nguồn gốc của ý thức? là một trong những nội dung được đề cập trong triết học Mác- Lênin . Theo đó, khi nhắc đến nội dung này nhiều người vẫn chưa được hiểu rõ về vấn đề đó.

Sau đây, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về nguồn gốc của ý thức, vai trò ý thức và ví dụ về nguồn gốc của ý thức.

Bạn đang xem: nguồn gốc tự nhiên của ý thức

Nguồn gốc của ý thức?

Nguồn gốc của ý thức dựa vào quan điểm từ chủ nghĩa duy vật biện chứng gồm:

Nguồn gốc tự nhiên của ý thức

Nguồn gốc tự nhiên của ý thức được tạo bởi các yếu tố tự nhiên từ ý thức chính là bộ óc và sự hoạt động cùng các mối quan hệ thế giới khách quan và con người. Trong đó thì thế giới khách quan có sự tác động tới bộ óc của con người tạo ra khả năng về sự hình thành ý thức từ con người đối với thế giới khách quan. Tóm lại, ý thức là sự phản ánh về thế giới khách quan từ con người.

Phản ánh là sự tái tạo về đặc điểm dạng vật chất này bởi dạng vật chất khác khi tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng. Phản ánh là 1 thuộc tính từ tất cả các dạng vật chất nhưng phản ánh dưới nhiều hình thức như phản ánh sinh học, phản ánh tâm lý, phản ánh vật lý hóa học, phản ánh năng động sáng tạo. Trong đó, hình thức này sẽ tương ứng quá trình tiến hóa vật chất tự nhiên.

Phản ánh về hóa học vật lý là một hình thức thấp nhất và đặc trưng cho vật chất vô sinh. Phản ánh đó được thể hiện qua biến đổi về lý, hóa, cơ khi có sự tác động lẫn nhau bởi các dạng vật chất vô sinh. Hình thức được phản ánh chưa định hướng lựa chọn mà chỉ mang tính thụ động của vật nhận tác động.

Phản ánh tâm lý: là sự phản ánh cho động vật đặc trưng đã được phát triển đến trình độ mà có hệ thần kinh trung ương, phản ánh này thể hiện dưới cơ chế phản xạ có điều kiện lên những tác động môi trường sống.

Phản ánh ý thức là hình thức để phản ánh năng động và sáng tạo bởi con người

Bài viết liên quan: tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường

Phản ánh sinh học: là hình thức được phản ánh cao hơn và đặc trưng giới tự nhiên hữu sinh. Qúa trình phát triển giới tự nhiên hữu sinh, được thể hiện qua tính kích thích, phản xạ và tính cảm ứng.

Nguồn gốc xã hội của ý thức

Lao động và ngôn ngữ chính là nhân tố cơ bản nhất, trực tiếp tạo thành nguồn gốc xã hội của ý thức.

+ Lao động là một quá trình con người sử dụng về công cụ tác động với giới tự nhiên để thay đổi giới tự nhiên phù hợp nhu cầu con người. Trong quá trình lao động thì con người có sự tác động tới thế giới khách quan để bộc lộ những kết cấu, thuộc tính, quy luật vận động, theo đó biểu hiện ra những hiện tượng nhất định để con người quan sát được.

Những hiện tượng mà con người quan sát được đó, được thể hiện thông qua hoạt động của các giác quan, có sự tác động vào bộ óc con người. Và thông qua bằng bộ não con người sẽ tạo ra khả năng để hình thành những tri thức và ý thức.

Tóm lại, ý thức được ra đời chủ yếu bởi hoạt động cải tạo thế giới khách quan quan quá trình lao động.

+ Ngôn ngữ chính là cái vỏ của vật chất từ ý thức, hình thức vật chất nhân tạo có vai trò trong thể hiện, lưu trữ nội dung ý thức.

Sự ra đời ngôn ngữ được gắn liền với lao động, theo đó lao động đã mang tính tập thể ngay từ đầu. Mối quan hệ các thành viên đòi hỏi có sự giao tiếp, ý chí, trao đổi tri thức,… giữa các thành viên của cộng đồng con người.

Khi đòi hỏi các nhu cầu trên thì ngôn ngữ được khởi nguồn và phát triển tồn tại trong lao động sản xuất, sinh hoạt xã hội. Nhờ ngôn ngữ từ đó con người được giao tiếp và trao đổi, đồng thời truyền đạt nội dung, lưu trữ nội dung ý thức của thế hệ này sang thế hệ khác.

Ví dụ về nguồn gốc của ý thức?

Bài viết liên quan: 36 thế võ cổ truyền | Bestshop

Ví dụ về nguồn gốc của ý thức:

Ý thức được bắt nguồn từ nguồn gốc xã hội, trong đó bao gồm lao động và ngôn ngữ, ví dụ cụ thể:

Con người khi lao động cụ thể là lao động chế tạo ra các công cụ lao động, công cụ dùng trong sinh hoạt, từ đó con người có ý thức về việc thay đổi thói quen ăn uống hay mục đích của hoạt động biến đổi phát triển xã hội.

Qua hai mục trên của bài viết, quý vị cũng đã nắm rõ về nguồn gốc của ý thức? Ví dụ về nguồn gốc của ý thức?, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về vai trò của ý thức ở phần nội dung dưới đây.

Vai trò của ý thức

Vai trò của ý thức cụ thể là:

– Khẳng định vật chất chính là nguồn gốc khách quan, đồng thời là cơ sở để sản sinh ý thức, ý thức là sản phẩm, là sự phản ánh về thế giới khách quan của nhận thức, hành động con người cần xuất phát từ hiện thực là khách quan, hành động và tôn trọng theo hiện thực khách quan.

– Khẳng định về ý thức có vai trò quan trọng, tích cự sự tác động trở lại phép biện chứng duy vật, vật chất yêu cầu trong hoạt động ý thức và nhận thức con người, theo đó con người phải nhận thức, vận dụng quy luật khách quan có sự sáng tạo, chủ động để chống lại sự thụ động và thái độ tiêu cực.

– Phát huy tính năng động sáng tạo ý thức và phát huy về vai trò nhân tố của con người để có thể tác động, cải tổ về thế giới khách quan, có sự khắc phục cải thiện bệnh bảo thủ, trì trệ chống lại sự thụ động, tiêu cực, ỷ lại.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến nguồn gốc của ý thức? Ví dụ về nguồn gốc của ý thức?, vai trò của ý thức.

Xem thêm: đề thi thử môn sinh 2017 có lời giải chi tiết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*