ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn toán

18 đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3

18 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc là tài liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập, nhằm giúp các em tự học, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị bước vào năm học mới. Mời các em cùng các bậc phụ huynh, học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn toán

1. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 – Đề 1

Câu 1.

Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

Câu 2. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 578; 317; 371; 806; 878; 901; 234; 156

Câu 3. Viết các số có ba chữ số từ ba chữ số 0, 2, 4.

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 200cm + 100cm = ……. cm = ……m

b) ……bestshop.vn = 60cm

c) 80mm – 40mm = …….mm = ……cm

d) ………cm = 30mm

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

432 + 367958 – 452632 + 144676 – 153

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 6. Thực hiện phép tính:

5 x 10 + 200 =

40 : 5 + 79 =

270 – 5 × 5 =

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

Hình vẽ bên có ……. hình tam giác

……. hình tứ giác

Câu 8. Một đội đồng diễn thể dục xếp 5 hàng, mỗi hàng 8 bạn. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 9. Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài khoảng 308km. Quãng đường từ Vinh đến Huế dài khoảng 368km. Hỏi quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Vinh bao nhiêu ki-lô-mét?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10. Mai nghĩ một số, nếu lấy số đó trừ đi số tròn trăm nhỏ nhất thì được số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau. Tìm số Mai nghĩ .

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 – Đề 1

Câu 1.

Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

Câu 2.

Sắp xếp: 156; 234; 317; 371; 578; 806; 878; 901

Câu 3.

Các số có ba chữ số được lập từ chữ số 0, 2, 4 là: 204; 240; 402; 420

Câu 4.

a) 200cm + 100cm = 300 cm = 3m

b) 6 dm = 60cm

Đang hot: Không khí lạnh tràn về, toàn miền Bắc chuyển mưa rét từ 22-11 – Tuổi Trẻ Online

c) 80mm – 40mm = 40mm = 4 cm

d) 3 cm = 30mm

Câu 5.

HS tự tính

Câu 6.

5 x 10 + 200 = 50 + 200 = 250

40 : 5 + 79 = 8 +79 = 87

270 – 5 × 5 = 270 – 25 = 245

Câu 7.

Có 2 hình tam giác; 7 hình tứ giác

Câu 8.

Đội đồng diễn thể dục có số bạn là:

8 × 5 = 40 (bạn)

Đáp số: 40 bạn

Câu 9.

Quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Vinh số ki-lô-mét là:

368 – 308 = 60 (km)

Đáp số: 60km

Câu 10.

Số tròn trăm nhỏ nhất là: 100

Số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau là: 111

Số Mai nghĩ là: 111 + 100 = 211

Đáp số: 211

2. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 – Đề 2

Bài 1: Viết số gồm:

a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a. Bằng 5:……………………………………………………………………………

b. Bằng 18:………………………………………………………………………….

c. Bằng 1:……………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. + 35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……+ 0

45 -… . = 18

100 -….. = 39

……..- 27 = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

b. 75 – 13 – 17 + 25

c. 5 x 8 + 5 x 2

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải:

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 – Đề 3

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 – 11 = ………………..

b. 3 x 6 : 3 =……………………

c. 40 : 4 : 5 = ………………….

d. 2 x 2 x 7 =……………………

e. 4 x 6 +16=………………..

g. 20 : 4 x 6=…………………

Bài 4: Tìm x:

a. X – 192 = 301

b. 700 – x = 404

c. x + 215 = 315

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI các cạnh là:

a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan: toán văn sử là khối gì | Bestshop

………………………………………………………………………………………………………………..

Mời các bạn tải về để lấy trọn 18 bộ đề ôn hè nhé!

Trên đây là các bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 để các em ôn lại những kiến thức cũ, chuẩn bị tốt nhất cho việc lên lớp, được soạn thảo kỹ lưỡng, có nội dung bám sát với chương trình học của các em, vì vậy, việc tiếp cận và sử dụng tài liệu để học tập sẽ trở nên dễ dàng.

Nghỉ hè rồi, được lên lớp 2, con có cần học thêm không? Đây chắc hẳn là nhiều câu hỏi mà các bậc phụ huynh đang băn khoăn. Thật lòng thì tất cả các bậc phụ huynh chỉ muốn con được nghỉ giải lao sau một năm vất vả, có những ngày hè vui chơi thật vui nhộn. Tuy nhiên, vì để các em không bị quên kiến thức thì các bậc phụ huynh cũng nên giúp các con ôn hè một số bài tập để nắm vững kiến thức nhé. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh còn muốn cho con làm các bài tập hay và khó thì hãy tham khảo dưới đây. Chúc các em học tập vui vẻ!

  • 80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2
  • 45 bài Toán nâng cao lớp 2
  • Tổng hợp bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2

Ngoài 18 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Đang hot: các nguyên tố hóa học | Bestshop

  • Bộ đề ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2
  • Bài tập ôn hè lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*