phép cộng có nhớ lớp 2 | Bestshop

Bài tập Toán lớp 2: Phép cộng có nhớ giúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện giải 15 bài tập trắc nghiệm, 15 bài tự luận về phép cộng có nhớ để rèn luyện thật tốt về phép cộng trong phạm vi 100.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 để cộng nhẩm, cộng các số có 2 chữ số có nhớ, giải toán có lời văn nhanh chóng hơn. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm chắc kiến thức trong dịp hè 2021 này, chuẩn bị thật tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới:

Bạn đang xem: phép cộng có nhớ lớp 2

Bài tập trắc nghiệm về phép cộng có nhớ

Bài 1: Lớp 2A có 34 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Tính tổng số học sinh của hai lớp 2A và 2B.

Bài 2: An có 29 cái kẹo, mẹ cho An 5 cái kẹo. Hỏi lúc này An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3: Lớp 2A có 19 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh.

Bài 4: Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 19dm. Nếu khúc gỗ thứ ba bằng tổng độ dài hai khúc gỗ đầu thì khúc gỗ thứ ba dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 5: Trên sân có 18 con vịt và 14 con gà. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con cả gà và vịt?

Bài 6: Trên sân có 18 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn nam và nữ?

Bài 7: Giá sách thứ nhất có 7 quyển, giá sách thứ hai có 14 quyển. Hỏi cả hai giá sách có tất cả bao nhiêu quyển?

Bài 8: Năm năm trước anh hơn em 6 tuổi. Hỏi sau 17 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Bài 9: Một cửa hàng bán sách, ngày thứ nhất bán được 17 quyển. Ngày thứ hai bán được 15 quyển. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?

Bài 10: Trong vườn nhà An có 5 cây xoài, 6 cây cam. Tính tổng số cây trong vườn của nhà An.

Bài 11: Một khúc gỗ được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 16dm, đoạn thứ hai dài 15dm. Tính chiều dài của khúc gỗ.

Bài 12: Ba người đi câu cá, người thứ nhất câu được 9 con cá. Người thứ hai câu được 17 con cá. Người thứ ba câu được 15 con cá. Tính tổng số cá mà ba người câu được.

Bài 13: Hộp màu xanh có 14 viên bi, hộp màu đỏ có 18 viên bi. Tính tổng số bi trong hai hộp xanh và đỏ.

Bài 14: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11.

Bài 15: Tìm hiệu của 98 với số lớn nhất có tổng hai chữ số là 11.

Bài tập tự luận về phép cộng có nhớ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Bài 2: Tính nhẩm:

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số hạng676563456775546495945Số hạng8618374639242654273929Tổng

Bài 4: Tìm x, biết

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập toán lớp 2

Bài 6:

Bài tập toán lớp 2

Có ….. điểm nằm trong hình tròn.

Bài viết liên quan: Truyền thuyết “Long sinh cửu tử”và danh tính 9 đứa con của rồng

Có ….. điểm nằm ngoài hình tròn.

Có ….. điểm nằm trong tam giác.

Có ….. điểm nằm ngoài tam giác.

Có ….. điểm vừa nằm trong tam giác, vừa nằm trong hình tròn.

Có ….. điểm vừa nằm trong tam giác nhưng không nằm trong hình tròn

Có ….. điểm nằm trong hình tròn nhưng không nằm trong tam giác

Bài 7: Tóm tắt bằng sơ đồ rồi giải bài toán sau: Tháng trước, tổ em 36 điểm mười. Tính ra số điểm mười tháng trước ít hơn tháng này 7 điểm mười. Tính số điểm 10 tháng này?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 8: Một bến xe có 27 ô tô đã rời bến, trong bến còn lại 14 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ô tô trong bến xe đó?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 9: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho tổng hai số đó bằng 10?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 10: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho hiệu hai số đó bằng 1?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 11: Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 34dm. Tính tổng độ dài của hai khúc gỗ đó.

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 12: Mẹ mang ra chợ bán 78 quả cam. Buổi sáng mẹ bán được 34 quả, buổi chiều bán được 37 quả. Hỏi:

a) Cả sáng và chiều mẹ bán được bao nhiêu quả cam?

b) Mẹ còn bao nhiêu quả cam?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 13: Trong đợt trồng cây mùa xuân, khối 9 trồng được 37 cây, khối 8 trồng 28 cây, khối 7 trồng được 19 cây. Hỏi:

a) Khối 9 và khối 8 trồng được bao nhiêu cây?

b) Cả ba khối trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 14: Lấy tổng của 49 và 14 rồi trừ đi 21 ta được kết quả là bao nhiêu?

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 15: Một tàu hỏa có ba toa, toa thứ nhất có 17 người, toa thứ hai có 28 người, toa thứ ba có 39 người. Hỏi có tất cả bao nhiêu người trên tàu.

Đang hot: ghost win 7 32 bit full soft

Bài làm:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

Xem thêm: Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*