sở giáo dục bình dương tuyển dụng 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2020 – 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương năm học 2020 – 2021 như sau:

I. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Bạn đang xem: sở giáo dục bình dương tuyển dụng 2017-2018

Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT bao gồm cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

– Viên chức trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên cấp học mầm non, giáo viên cấp học tiểu học, giáo viên cấp học trung học cơ sở, giáo viên cấp học trung học phổ thông.

– Viên chức khác bao gồm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thư viện, Thiết bị – Thí nghiệm, Công nghệ thông tin, Văn thư.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

– Giáo viên mầm non hạng IV: 277 vị trí; mã số: V.07.02.06.

– Giáo viên tiểu học hạng IV: 404 vị trí; mã số: V.07.03.09.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 205 vị trí; mã số: V.07.04.12.

– Giáo viên trung học phổ thông hạng III: 74 vị trí; mã số: V.07.05.15.

– Thư viện viên hạng IV: 07 vị trí, mã số: V.10.02.07.

– Thiết bị, thí nghiệm: 07 ví trị, mã số: V.07.07.20.

– Văn thư: 58 vị trí.

– Công nghệ thông tin: 10 vị trí.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ đào tạo, chuyên môn được đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a) Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và tối thiểu phải có thời gian công tác 10 năm tính từ khi có quyết định tuyển dụng cho đến khi hết tuổi lao động theo quy định.

c) Lý lịch rõ ràng.

d) Về trình độ:

– Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ GDĐT về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành văn thư, thư viện, thiết bị).

+ Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Quản lý chất lượng giáo dục của Bộ GDĐT công nhận tính pháp lý của văn bằng.

+ Nếu bằng tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp ở môn đào tạo chính.

– Yêu cầu trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh tiểu học, Trung học cơ sở: Tối thiểu phải có chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn B2 châu Âu hoặc tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức cấp học Trung học phổ thông: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh Trung học phổ thông: Tối thiểu phải có chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn C1 châu Âu hoặc tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

– Yêu cầu trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

đ) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

e) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

2. Điều kiện cụ thể

Bài viết liên quan: Chùa Tiêu Sơn – Hành hương về ngôi chùa nuôi dạy Vua Lý Công Uẩn

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển viên chức cho từng ngành học, cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

a) Đăng ký vị trí việc làm giáo viên:

– Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành mầm non.

– Giáo viên tiểu học:

+ Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tiểu học.

+ Giáo viên dạy bộ môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

– Giáo viên Trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

– Giáo viên Trung học phổ thông: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

b) Đăng ký vị trí việc làm Tổng phụ trách Đội:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên chuyên ngành sư phạm có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

c) Đăng ký vị trí việc làm Công nghệ thông tin:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin.

d) Đăng ký vị trí việc làm Thiết bị, thí nghiệm:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học.

đ) Đăng ký vị trí việc làm Thư viện:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện.

e) Đăng ký vị trí việc làm Văn thư:

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ Văn thư.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; ĐIỂM ƯU TIÊN; CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành GDĐT thực hiện theo 02 vòng:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2.

b) Vòng 2

– Thực hiện kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (bốc thăm câu hỏi) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển. Cụ thể:

Người dự tuyển trả lời câu hỏi về kiến thức chung liên quan đến viên chức ngành GDĐT.

Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên (quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông báo này): Ngoài việc trả lời về kiến thức chung, người dự tuyển thực hiện một đề cương giáo án (bài soạn) 01 tiết dạy theo chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hiện hành, phù hợp với chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; trình bày cụ thể một phần nội dung theo giáo án đã soạn theo yêu cầu của Ban Kiểm tra sát hạch; trả lời về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Riêng đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh: Thực hiện kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (người dự tuyển bốc thăm câu hỏi để trả lời ở kỹ năng nói).

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn tối đa đối với một người dự tuyển là 30 phút.

– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm ở vòng 2.

3. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét nguyện vọng 1 trước theo từng huyện, thị xã, thành phố đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc theo từng vị trí việc làm đối với cấp học trung học phổ thông, rồi mới xét đến nguyện vọng 2).

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Xem thêm: giải phẫu xương chi trên | Bestshop

1. Hồ sơ dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo) và kèm theo các loại giấy tờ hợp pháp có chứng thực sau: Văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; văn bằng hoặc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; hồ sơ, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

b) Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT công nhận tính pháp lý của văn bằng.

c) Đối với các trường hợp đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trong ngành GDĐT tỉnh Bình Dương nhưng chưa qua tuyển dụng, nộp thêm bản photocopy các quyết định hợp đồng và quyết định lương hiện hưởng.

2. Quy định về nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (ghi 01 hoặc 02 nguyện vọng). Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký của người dự tuyển đã được cấp Bằng tốt nghiệp về chuyên môn. Người dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo. Phiếu đăng ký dự tuyển và các loại giấy tờ kèm theo phải được bỏ vào 01 túi hồ sơ giấy (25cm x 35cm).

Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và chuyển công tác về ngành GDĐT tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển.

b) Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách đăng ký.

c) Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm theo dõi, xem thông báo kết quả tuyển dụng và các thông báo khác tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn) trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển như: Các loại danh sách; ngày, giờ, địa điểm kiểm tra sát hạch, chọn nhiệm sở, nhận quyết định phân công công tác; người dự tuyển được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình tuyển dụng,…

d) Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại, thư điện tử (email) đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng Tuyển dụng.

đ) Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại.

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Từ ngày 11/5/2020 đến 16 giờ 00 ngày 11/6/2020 (trong giờ làm việc hành chính).

b) Địa điểm: Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức). Điện thoại: (0274) 3814134.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN, CHỌN NHIỆM SỞ, NHẬN QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Kiểm tra sát hạch vòng 2

Trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020, Hội đồng Tuyển dụng sẽ thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương bestshop.vn.

2. Công bố kết quả trúng tuyển

a) Công bố kết quả trúng tuyển ngày 07/8/2020 tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương, Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương và Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Bình Dương bestshop.vn.

b) Không thực hiện bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

3. Chọn nhiệm sở

Tổ chức chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển các vị trí việc làm thuộc cấp trung học phổ thông.

a) Thời gian: Ngày 18/8/2020.

b) Địa điểm: Cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4. Nhận quyết định phân công công tác

Thời gian nhận quyết định phân công công tác: Ngày 25/8/2020, tại các địa điểm như sau:

a) Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT: Nhận quyết định phân công công tác tại Hội trường – Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

b) Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố: Nhận quyết định phân công công tác tại Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố nơi trúng tuyển.

VII. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

1. Hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức 12 tháng theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Chế độ tập sự

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

VIII. PHÍ TUYỂN DỤNG

Phí đăng ký dự tuyển 300.000 đồng/Phiếu đăng ký dự tuyển (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), thu một lần khi người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển./.

*****Phụ lục chi tiết như sau (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Nguồn tin: bestshop.vn

Đang hot: Độc, lạ áo dài từ vật liệu tái chế – Báo Phụ Nữ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*