tiếng anh lớp 6 tập 2 – unit 8

Unit 8 lớp 6 Getting started

Tài liệu hướng dẫn soạn Getting started tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do bestshop.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay Unit 8 Getting Started trang 16 17 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới gồm đáp án gợi ý, file nghe mp3, tapescript, hướng dẫn dịch giúp các em học sinh chuẩn bị soạn tiếng Anh 6 mới theo từng lesson hiệu quả.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 tập 2 - unit 8

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 6 Unit 8 Sports and Games đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– name some sports and games in English.

2. Objectives:

– Topic: Sports and games

– Vocabulary: karate, boxing, aerobics, skiing, cycling…

– Grammar: Past simple tense

– Skills: listening, speaking

II. Soạn giải Getting Started Unit 8 lớp 6 Sports and Games

1. Listen and read (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe

Duong: Wow! This gym is great!

Mai: Yeah, I really like coming here. The equipment is modern and the people are friendly. What sports do you do, Duong?

Duong: Well, I can do a little karate, and I play table tennis. Last week I played with Duy and I won for the first time.

Mai: Congratulations! How often do you do karate?

Duong: Every Saturday.

Mai: You’re very fit! I’m not good at many sports.

Duong: I have an idea. You can come to the karate club with me.

Mai: No, I can’t do karate.

Duong: But you can learn! Will you come with me on Saturday?

Mai: Well bestshop.vn.

Duong: Great! I’ll meet you at the club at 10 a.m.

Mai: Sure. Where is it? How do I get there?

Duong: It’s Superfit Club, on Pham Van Dong Road.

Take Bus 16 and get off at Hoa Bình Park. It’s 15 minutes from your house.

Mai: OK. See you then.

Hướng dẫn dịch:

Dương: Ồ! Phòng tập thể dục này tuyệt thật!

Mai: Đúng vậy, tôi thực sự thích đến đây. Ớ đây thiết bị hiện đại còn con người thì thân thiện. Bạn chơi môn thể thao nào vậy Dương?

Dương: À, tôi có thể chơi karate chút chút, và tôi còn chơi bóng bàn nữa. Tuần rồi tôi chơi với Duy và thắng lần đầu tiên.

Mai: Chúc mừng nhé! Bạn chơi karate bao lâu một lần?

Dương: Thứ bảy hàng tuần.

Mai: Bạn thật cân đối! Mình chẳng giỏi được nhiều môn thể thao.

Dương: Mình có một ý. Bạn có thể đến câu lạc bộ karate với mình.

Mai: Không, mình không thể chơi karate được.

Dương: Nhưng bạn có thể học! Thứ Bảy này bạn đi cùng mình nhé?

Mai: À. . được.

Dương: Tuyệt! Mình sẽ gặp cậu ở câu lạc bộ lúc 10 giờ sáng.

Mai: Được thôi. Nó ở đâu vậy? Làm sao mình đến đó?

Dương: Nó là Câu lạc bộ Superfit, trên đường Phạm Văn Đồng. Đi xe buýt số 16 và xuống công viên Hòa Bình. Nó cách nhà cậu 15 phút.

Mai: Được rồi. Gặp cậu sau.

a. Answer the following questions (Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What sports can Duong do?

2. Who is going to learn karate?

3. Why does Mai like going to the gym?

4. What happened last week?

5. Where are they going to meet on Sunday?

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1 – Dương có thể chơi môn thể thao nào?

2 – Ai sẽ học karate?

3 – Tại sao Mai lại thích đến phòng tập thể hình?

4 – Chuyện gì đã xảy ra vào tuần trước?

5 – Chủ nhật họ sẽ gặp nhau ở đâu?

Đáp án gợi ý:

1 – Duong can play table tennis and do karate.

Đang hot: Liên từ trong tiếng Anh: Lý thuyết + bài tập có đáp án – ielts-fighter.com

2 – Mai is going to learn karate.

3 – Because the equipment is modem and the people are friendly.

4 – Duong played with Duy and won for the first time.

5 – They will meet at the karate club.

b. Find these expressions in the conversation. Check what they mean. (Tìm những cách biểu đạt này trong bài hội thoại. Kiểm tra chúng có nghĩa gì.)

1. Wow!

2. Congratulations!

3. Great!

4. See you (then).

Gợi ý:

1. Wow! : to express surprise. (biểu thị sự ngạc nhiên)

2. Congratulations! : to congratulate somebody (chúc mừng ai đó)

3. Great! : to show admiration (biểu thị sự ngưỡng mộ)

4. See you then. : to say goodbye (nói lời tạm biệt)

c. Work in pairs. Make a dialogue with the expressions. Then practise them. (Làm việc theo cặp. Tạo thành bài đàm thoại với các cách biểu đạt này. Sau đó thực hành chúng.)

Ví dụ:

A: Wow! You’ve got a new bike. (Ồ! Cậu có xe đạp mới này.)

B: Yes. My mum bought it for me. She wants me to keep fit. (Ừ. Mẹ mình đã mua nó cho mình. Mẹ muốn mình trông thật cân đối.)

Can you make a similar conversation? (Bạn có thể làm đoạn hội thoại tương tự không?)

Gợi ý 1:

A: This is the first time I won the first prize! (Đây là lần đầu tiên tôi thắng giải nhất)

B: Congratulation! (Chúc mừng)

Gợi ý 2

A: Let’s go to the cinema and see Fast and Furious 9! (Cùng ra rạp xem Fast and Furious 9 nhé!)

B. Great! Let’s do it! (Tuyệt quá! Hãy đi thôi nào)

Gợi ý 3

A: Goodbye. I have to come back home now. (Tạm biệt. Tôi phải trở về nhà ngay bây giờ.)

B: Ok. See you then. (Đồng ý. Gặp bạn sau.)

2. Listen and repeat these words and phrases. (Nghe và lặp lại những từ và cụm từ này.)

Bài nghe:

1. boxing (quyền anh)7. cycling (đi xe đạp)2. fishing (câu cá)8. swimming (bơi lội)3. aerobics (thể dục nhịp điệu)9. volleyball (bóng chuyền)4. chess (cờ vua)10. tennis (môn quần vợt)5. table tennis (bóng bàn)11. skiing (trượt tuyết)6. karate (môn karate)12. running (chạy)

3. Using the words in 2, name these sports and games. (Sử dụng những từ trong phần 2, đặt tên những môn thể thao và trò chơi cho phù hợp với tranh.)

Tiếng Anh 6 Unit 8: Getting started

Đáp án:

1. cycling2. table tennis3. running4. swimming5. chess6. skiing

4. Work in pairs. Put the words from 2 in the correct groups (Làm theo cặp. Đặt các từ ở phần 2 vào đúng nhóm)

Play

Do

Go

Đáp án:

playdogo

table tennis,

volleyball,

tennis,

chess

Aerobics,

boxing,

karate

Fishing,

cycling,

swimming,

skiing,

running

5. Put the correct form of the verbs play, do, go, watch and like in the blanks. (Đặt dạng đúng của các động từ “play, go, do, watch, like” vào chỗ trống thích hợp.)

1. Duong can___________ karate.

2. Duy is not reading now. He____________ a game of tennis on TV.

3. Michael__________ swimming nearly every day.

4. Phong doesn’t play football. He__________ reading books.

Đang hot: dạy học theo định hướng phát triển năng lực

5. Khang__________ volleyball last Saturday evening.

Đáp án:

1. do

2. is watching

3. goes

4. likes

5. played.

Hướng dẫn dịch:

1. Dương có thể chơi karate.

2. Duy không đọc sách bây giờ. Anh ấy đang xem quần vợt trên truyền hình.

3. Michael đi bơi gần như mỗi ngày

4. Phong không chơi bóng đá. Anh ấy thích đọc sách.

5. Khang đã chơi bóng chuyền vào tối thứ Sáu tuần trước.

6. Work in pairs. Ask your partner these questions to find out how sporty they are. (Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn bè những câu hỏi này xem họ có hay tập thể thao không?)

1. Can you swim?

A. Yes

B. No

2. Do you play outdoors every day?

A. Yes

B. No

3. Do you get up early and do morning exercise?

A. Yes

B. No

4. What do you usually do at break time at school?

A. Play in the schoolyard

B. Sit in the classroom

5. What do you think of sports/games?

A. Very good/useful

B. A waste of time

If your answers to the questions are mostly “A”, you are sporty. If they are mostly “B”, do more sport and try to be more active.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể bơi không?

A. Có

B. Không

2. Bạn chơi bên ngoài mỗi ngày không?

A. Có

B. Không

3. Bạn có dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng không?

A. Có

B. Không

4. Bạn thường làm gì vào thời gian nghỉ ở trường?

A. Chơi trong sân trường

B. Ngồi trong lớp

5. Bạn nghĩ gì về thể thao/trò chơi?

A. Rất tốt/ hữu ích

B. Lãng phí thời gian.

Nếu câu trả lời của bạn hầu hết là A, bạn là người chăm thể thao. Nếu câu trả lời hầu hết là B, hãy tập thể thao nhiều hơn và cố gắng năng động hơn.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 2

Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2

Write about a sport/ game you like

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án khác:

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Bài tập Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên bestshop.vn.

Bài viết liên quan: hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*