tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lớp 11

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác là một bài toán thường gặp. Học sinh thường nghĩ bài toán này khó và phải vận dụng nhiều bất đẳng thức. Tuy nhiên với tính chất cơ bản của các hàm số lượng giác thì bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số lượng giác trở nên đơn giản hơn.

TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Phương pháp: Cho hàm số (f(x)) xác định trên tập (D).

Bạn đang xem: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lớp 11

$$eqalign{ & bullet ,M = mathop {max}limits_D fleft( x right) Leftrightarrow left{ matrix{ fleft( x right) le M,,forall x in D hfill cr exists {x_0} in D:,,fleft( x right) = M hfill cr} right. cr & bullet ,m = mathop {min }limits_D fleft( x right) Leftrightarrow left{ matrix{ fleft( x right) ge m,,forall x in D hfill cr exists {x_0} in D:,fleft( {{x_0}} right) = m hfill cr} right. cr} $$

Lưu ý:

$$eqalign{ & bullet , – 1 le sin ,x le 1;,, – 1 le cos ,x le 1 cr & bullet ,,0 le {sin ^2}x le 1;,,0 le {cos ^2}x le 1 cr & bullet ,,0 le sqrt {sin ,x} le 1;,,0 le sqrt {cos ,x} le 1 cr} $$

Xem thêm: cơ sở tế bào học của hoán vị gen

Đang hot: Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Bài viết liên quan: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*