Giải A closer look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Task 2

Task 2. Match the source of stress and pressure to the expression.

Bạn đang xem: unit 3 lop 9

(Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

Lời giải chi tiết:

A.5

B.2

C.6

D.3

Đang hot: ky thuat ghep mai vang | Bestshop

E.1

F.4

A – 5

‘I’ll never be good at maths. I’m just too stupid!’ – negative feelings about themselves

Tạm dịch: “Tôi sẽ không bao giờ giỏi toán. Tôi quá là ngu ngốc!” – cảm xúc tiêu cực về bản thân

B – 2

‘I hate my voice. It’s high one minute, low the next, then high again! What’s the matter with it? AND the girls are making fun of me! I’m so embarrassed’ – physical changes

Tạm dịch: “Tôi ghét giọng của tôi. Nó trầm bổng không đều! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Những cô gái lấy tôi làm trò đùa. Tôi thấy xấu hổ”. – sự thay đổi sinh lý

C – 6

‘I must get the highest score in this exam. I must be the best student in the class!’ – having too high expectations

Đang hot: Mị Châu – Trọng Thuỷ [Truyện kể năm 1960] – Thế giới cổ tích

Tạm dịch: “Tôi phải đạt điểm cao trong kỳ thi này. Tôi phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp!” – có kỳ vọng quá cao

D – 3

‘I feel worried when I have to wait for the bus in that neighboured after my evening class. It’s quiet and dark there.’ – unsafe living environment

Tạm dịch: “Tôi cảm thấy lo lắng khi tôi phải đợi xe buýt trong khu phố lân cận sau lớp học buổi tối của tôi. Ở đó yên tĩnh và tối”. – môi trường sống không an toàn

E – 1

‘I have this big assignment to complete and I don’t know where to start. It’s too difficult!’ – school pressures and frustrations

Tạm dịch: ” Tôi có nhiệm vụ lớn để hoàn thành và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thật quá khó!” – áp lực học tập và sự thất vọng.

F – 4

‘Why does he make me dc a of his homework? It’s not fai And he says if I don’t dc i he’ll make my life difficult.’ – problems with classmates at school

Tạm dịch: “Tại sao anh ấy bắt tôi phải làm tất cả bài tập về nhà cho anh ấy? Không công bằng. Và anh ấy nói rằng nếu tôi không làm điều đó, anh ấy sẽ khiến cuộc sống của tôi khó khăn”- vấn đề với bạn cùng lớp ở trường.

Đang hot: câu chuyện con vịt xấu xí | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*