unit 4 lop 10 reading | Bestshop

Before

BEFORE YOU READ

Bạn đang xem: unit 4 lop 10 reading

a. Make a list or the activities you do every day. Then ask your partner which ones he/she thinks would be difficult for blind and deaf people.

(Lập danh sách những hoạt động em làm mỗi ngày. Sau đó hỏi một bạn cùng học những họat động nào bạn ấy nghĩ sẽ khó khăn cho những người mù và điếc.)

b. Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn vào bảng mẫu tự Braille. Sau đó trả lời nhắn theo sau.)

Giải Reading - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 10

Lời giải chi tiết:

a.

In the morning In the afternoon In the evening

brush my teeth

do exercise

take a bath

have breakfast

Đang hot: đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 – có đáp án

take a nap

do my homework and exercise

play sports with friends

go to school

watch TV, about half an hour

learn lessons/do exercises

go to bed, at about 10:30.

Hội thoại:

A. Which activities do you think may be difficult for blind and deaf people?

B. I think playing sports, watching TV and going to school by themselves are difficult for these people. And we can say these activities are impossible for them.

Tạm dịch:

Vào buổi sáng Vào buổi chiều Vào buổi tối

đánh răng

tập thể dục

tắm

Đang hot: bai hat ve ngay nha giao viet nam

ăn sáng

ngủ một giấc

làm bài tập về nhà

chơi thể thao với bạn bè

đến trường

xem TV, khoảng nửa tiếng

học bài/làm bài tập

đi ngủ, khoảng 10:30

Cuộc hội thoại:

A. Bạn nghĩ hoạt động nào có thể gây khó khăn cho người mù và người điếc?

B. Tôi nghĩ chơi thể thao, xem TV và đi học là rất khó cho những người này. Và chúng ta có thể nói những hoạt động này là không thể đối với họ.

b.

a. we b. are c. the d. world

Tạm dịch:

a. chúng tôi b. là c. (mạo từ) d. thế giới

Đang hot: chieu cao dam vinh hung | Tin Tức – Thủ Thuậtt

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*