với đảng viên dự bị | Bestshop

Để trở thành một đảng viên chính thức thì đảng viên dự bị phải trải qua các quá trình chuẩn bị như : phấn đấu, đánh giá, rèn luyện của bản thân. Hiện nay, nhiều cá nhân thắc mắc về bản nhận xét đảng viên dự bị nào được sử dụn g phổ biến và cách viết ra sao.

Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn về bản nhận xét đảng viên dự bị. Chúng tôi xin chia sẻ với Quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: với đảng viên dự bị

Tìm hiểu vài nét về bản nhận xét Đảng viên dự bị

Trong một hệ thống tổ chức chính trị thì Đảng viên được coi là nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ trong các chính sách Đảng, Nhà nước tới toàn bộ nhân dân trong một đơn vị nhất định. Cá nhân muốn trở thành đảng viên chính thức thì phải trải qua thời kỳ là một đảng viên dự bị.

Bản nhận xét đảng viên dự bị được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Trong suốt thời gian hoạt động thì đảng viên dự bị sẽ được một Đảng viên chính thức chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Đảng viên chính thức sẽ sinh hoạt với đảng viên dự bị và theo dõi, giám sát từng hoạt động của đảng viên dự bị và đưa ra bản nhận xét.

Bản nhận xét đảng viên dự bị sẽ được coi là lý lịch khách quan về đạo đức, lối sống, tác phong công việc, sinh hoạt của cá nhân. Đây chính là văn bản để đánh giá toàn diện các ưu điểm, hạn chế để cá nhân phát huy và sửa chữa trong suốt quá trình hoạt động.

Có thể hiểu được rằng, bản nhận xét đảng viên chính là giấy tờ quan trọng để có thể đánh giá, xét duyệt trở thành đảng viên chính thức.

Bản nhận xét đảng viên dự bị gồm những gì?

Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:

– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.

– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.

– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.

Mẫu bản nhận xét về đảng viên dự bị

Mẫu số 1:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————-

BẢN NHẬN XÉT đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.……………………………………………………………………

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….……………………………

Đang hot: Sinh học 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Đang hot: tro choi lam co giao day hoc sinh

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

………., ngày….. tháng……. năm…….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 2:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————-

BẢN NHẬN XÉT đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.……………………………………………………………………………

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….……………………………

Đang hot: Sinh học 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Đang hot: tro choi lam co giao day hoc sinh

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

…….., ngày …… tháng ….. năm….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 3:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————-

BẢN NHẬN XÉT đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.……………………………………………………………………………

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….……………………………

Đang hot: Sinh học 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Đang hot: tro choi lam co giao day hoc sinh

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

…….., ngày …… tháng ….. năm….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ (Ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn viết bản nhận xét đảng viên dự bị như thế nào?

Luật Hoàng Phi xin hướng dẫn Quý khách hàng cách viết cụ thể như sau:

Phần mở đầu:

-Với phần mở đầu, Quý khách hàng cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà Quý khách hàng đang sinh hoạt.

– Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.

– Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.

Phần nội dung chính:

– Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

– Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:

+ Phần tư tưởng chính trị.

+ Phần đạo đức lối sống.

+Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.

+ Phần tổ chức kỷ luật.

-Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.

Phần kết thúc:

Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, Quý khách hàng có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.

Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về bản nhận xét đảng viên dự bị. Quý khách hàng còn nhiều thắc mắc và muốn được tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số 1900 6557.

Xem thêm: trò chơi đèn xanh đèn đỏ | Bestshop

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*